امروز : سه شنبه ، 14 مرداد 1399 ساعت :
برای ورود به کانال تلگرام ما روی علامت تلگرام کلیک کنید .
جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
ECLA & RIA

نوع نمونه
"سرم ، خون تام حاوی EDTA"
حجم نمونه
سرم 1 و خون تام 2 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
سرم 0.5 و خون تام 1 میلی لیتر
نگهداری نمونه
سرم : 4 ساعت در 15 تا 25 c˚ یا 2 روز در 8 -2 c˚یا سه ماه در20- c˚ (دور از نور ) خون تام EDTA : آزمایش باید همان روز انجام شود.
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
"سرم : بلافاصله پس از جمع آوری و جداسازی ، تا قبل از انجام آزمایش ،نمونه در لوله تیره ( محیط تاریک) نگهداری و حمل گردد. از تکرار چرخه ذوب و انجماد خودداری گردد."
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم،همولیز،ایکتریک،لیپمیک،نمونه لخته، منجمد، ضد انعقاد نامناسب"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا
کد آزمایش
"104 , 103"

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
48 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "